Свещи създадени по стара традиционна технология

Ние изработваме нашите свещи по стара традиционна технология на леенето. Свещите LightHouse се разпознават лесно по уникалния външен вид, неповтаряемост на една свещ с друга, както и по изключителните качества на горене.